ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ : ΛΙΜΕΝΑΣ – ΘΑΣΟΣ, Τ.Κ : 64004
ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΩΝΩΝΙΑΣ : 6906162182
Email : thasscities@gmail.com

SEND A MESSAGE

Do you have anything in your mind to tell us? Please don’t hesitate to
get in touch to us via our contact form.

BOOKING